Remedial Teaching (RT)

Simowijzer is lid van de landelijke RT-vereniging, de LBRT.

Basisonderwijs:

SimoWijzer kan voor leerlingen van het basisonderwijs RT bieden op het gebied van:

Lezen:

Kinderen beginnen enthousiast met lezen, maar als het tempo in de groep te hoog ligt kan het kind in een negatieve spiraal belanden. Ook kan het oudere kind hulp nodig hebben, bijvoorbeeld bij begrijpend lezen en informatieverwerking.

Rekenen:

Dyscalculie krijgt steeds meer aandacht. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen deze rekenstoornis en rekenproblemen. Kinderen die tot deze laatste groep behoren kunnen relatief eenvoudig geholpen worden, kinderen met dyscalculie verdienen specifieke aandacht.

Schrijven:

Schrijven is weten hoe te bewegen. Hulp bestaat uit motorische en cognitieve aanpak.

Spelling:

Naast dyslexie kunnen spellingproblemen ook veroorzaakt worden door de manier waarop het wordt aangeboden. Na een korte analyse kiezen we voor de meeste effectieve aanpak: auditief, visueel, per spelling categorie en het maken van een eigen spellingopzoekboekje.

Zaakvakken:

Zaakvakken zijn biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Wat zijn de belangrijkste zaken die je moet leren? Wat weet je zelf over dit onderwerp, welke associaties heb je?

Studievaardigheden (huiswerk leren maken), leren leren:

Dit kan als voorbereiding op de middelbare school, maar ook in een eerder stadium heeft uw kind baat bij een structurele aanpak, waardoor de leerstof overzichtelijker wordt.

De RT ondersteuning wordt afgestemd op uw kind: Wat kan hij of zij al? Waar is hij of zij goed in? etc.

Die kwaliteiten worden ingezet bij de aanpak van de leerproblemen. Lees verder bij Werkwijze.

Voortgezet onderwijs, MBO opleidingen

Ook middelbare scholieren zijn bij SimoWijzer welkom:

In de praktijk komt het voor dat leerlingen van de middelbare school of MBO behoefte hebben aan meerdere aspecten van het leren:

    1. Hoe plan en leer ik mijn huiswerk?

    2. Vakinhoudelijke vragen. SimoWijzer kan in overleg ondersteuning bieden voor bijna alle vakken, met name wiskunde, rekenen en Nederlands.

    3. Sociaal emotionele aandacht: Vooral in de brugklas kan de start erg moeizaam gaan. Om toch in deze periode in een vertrouwde omgeving je draai te kunnen vinden kan net dat steuntje in de rug positief uitwerken. Ook online leren is niet voor iedereen ideaal, 1:1 begeleiding kan dan een uitkomst zijn.