Hoogbegaafd

Aandacht voor Hoogbegaafdheid.

Kinderen die hoogbegaafd zijn hebben andere leerbehoeften dan een gemiddelde leerling op de basisschool en middelbare school. Mijn werkwijze voor deze kinderen richt zich vooral op:

Het leren leren:

Deze kinderen zijn gewend dat veel leerstof al bekend is of dat ze dit heel snel opnemen en begrijpen. Als de leerstof moeilijker wordt, of als er een beroep wordt gedaan op hun eigen niveau en kwaliteiten, zoals analytisch en creatief denken, kan het hen ontbreken aan leerstrategieën. Dit wordt opgepakt bij SimoWijzer zodat zij hun leerstrategie gaan ontwikkelen en gebruiken.

Verrijken en verdiepen:

Kinderen die hoogbegaafd zijn worden in de reguliere klas te weinig uitgedaagd. De leerstof die ze 'Bottum Up' aangeboden krijgen doet vooral een beroep op het kunnen reproduceren van kennis. Deze kinderen leren volgens de top downbenadering: eerst vanuit het grote geheel, een kader, en dan kijken naar 'Wat moet ik leren om dit te kunnen?'.

Bij verrijken en verdiepen gaat het met name om verbinden van de verschillende schoolvakken.Daarbij kunnen zij hun kwaliteiten, analyseren, creatief denken en evalueren goed gebruiken.

Emotionele en sociale ontwikkeling:

Het komt dikwijls voor dat hoogbegaafde kinderen moeilijk aansluiting vinden bij leeftijdsgenootjes of andere kinderen in het algemeen. Zij ervaren vaak dat ze eenzaam zijn doordat ze zich niet begrepen voelen. Ook kunnen angsten ontstaan doordat zij de gevaren wel zien maar de gevolgen niet kunnen overzien. Door een vertrouwde omgeving te bieden komen kinderen tot rust en kunnen we verder samen werken aan de vaardigheden die zij missen, bijvoorbeeld omdat ze deze niet voldoende hebben geoefend. Zo ontwikkelen zij een positief zelfbeeld, in plaats van onzekerheid en faalangst.

Tot slot:

Het kan ook zijn dat uw kind dyslexie of een andere leerstoornis heeft. Dit is vaak lastig te signaleren omdat kinderen die hoogbegaafd zijn dit goed kunnen compenseren. Door een individuele benadering kunnen we werken aan een aanpak op maat.

Twijfel?

Mocht u als ouder vragen hebben over hoogbegaafdheid, of twijfelt u of uw kind hoogbegaafd is, dan kunt u contact met mij opnemen. Vaak is in eerste instantie een luisterend oor belangrijk. Dit weet ik uit eigen ervaring als moeder van twee hoogbegaafde kinderen.