Werkwijze

"SimoWijzer heeft tijd voor aandacht"

Start:

Allereerst kunt u als ouder of verzorger contact opnemen met mij. Dan volgt een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.Tijdens dit gesprek zal ik mij richten op de behoeften van het kind. Wat heeft hij of zij nodig om de leerproblemen te overwinnen? Naast de specifieke aanpak van leerproblemen komen de sociaal emotionele aspecten, zoals zelfbeeld, faalangst of ontwijkgedrag zonodig aan de orde.

Bent u leerkracht? Ook dan kunt u eerst vrijblijvend contact opnemen voor onafhankelijk advies.

Vervolgtraject:

In het vervolgtraject zullen we een werkplan opstellen, waarin wederzijdse afspraken en doelen worden opgesteld. We zoeken naar een aanpak die dichtbij het kind staat.Ik heb de keuze uit zeer diverse lesmaterialen en methoden: mind mapping, 'ik leer anders' , lesmateriaal voor beelddenkers, de dyslexie express, taal in blokjes, spelling-EGES,

'Vooruit', werkgeheugentraining, SLO.

Het allerbelangrijkste is dat uw kind snel geholpen wordt. De leerproblemen kunnen nog maar net zichtbaar zijn, maar de praktijk leert dat er al vaak een moeizame periode aan vooraf is gegaan. Na 6 tot 8 weken volgt een evaluatieverslag en gesprek en zullen wederzijdse ervaringen en leerdoelen besproken worden. Ouderbetrokkenheid is belangrijk: uw kind kan het niet alleen en verdient de steun van volwassenen die een belangrijke rol in zijn of haar leven spelen. Voor de beste resultaten is het belangrijk dat uw kind ook thuis oefent.

Waar?

De locatie is in overleg: in mijn praktijk te Zierikzee, op school van uw kind of aan huis.

Wat kost het?

Het tarief is op uurbasis en varieert van 35 tot 60 euro. Dit hangt af van de locatie en de intensiteit van de ondersteuning. Uw kind krijgt 1 keer per week begeleiding, het lesmateriaal en oudergesprekken zijn bij de prijs inbegrepen.

Tot slot:

In de praktijk blijkt dat het belangrijk is dat de school ook op de hoogte is van de extra begeleiding van uw kind. Gegevens van school over uw kind maken de aanpak completer. En overleg leidt dikwijls tot een betere afstemming, waardoor uw kind zich beter zal voelen en makkelijker tot leren komt. Het kan echter zo zijn dat u als ouder dit niet op prijs stelt, dit is belangrijk om in het kennismakingsgesprek reeds aan te geven.

Voel u als ouder of verzorger betrokken, u bent meestal degene die uw kind het langste kent!